Polityka prywatności

Zgadzam się na wykorzystanie przez firmę PSP International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 10 danych osobowych w procesach rekrutacyjnych  (posiadania i przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz ich udostępniania klientom w ramach prowadzonych projektów rekrutacyjnych) zgodnie
z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926) aż do momentu pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawach do zmiany, dostępu
i ochrony tych danych.

Gromadzenie informacji
PSP International Sp. z o.o. może gromadzić informacje i statystyki dotyczące osób, które odwiedzają stronę internetową. Dostarczane przez te osoby informacje są bardzo przydatne do lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników i doskonalenia procesu rekrutacyjnego. Nazwiska oraz informacje pozwalające na identyfikację nie zostaną ujawnione. Wszystkie dane są gromadzone w całości. Służą one jako pomoc przy określeniu tego, co jest najbardziej przydatne dla użytkowników strony oraz przy określaniu strategii doskonalenia usług internetowych. Dane te mogą być przekazywane osobom trzecim, które wspomagają ten proces. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Poufności oraz Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisu PSP International Sp. z o.o. mogą wykorzystywać cookies (czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji). Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie
z niektórych części serwisu.
Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.
Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

      I.        ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest PSP International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 10, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025423 (dalej jako „PSP”). PSP jako administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane.
Przedmiotem działalności PSP jest doradztwo personalne, w szczególności rekrutacja kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla oraz wykwalifikowanych specjalistów.

     II.        DANE KONTAKTOWE

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem:

 • mailowo: info@psp-international.pl;
 • telefonicznie: (+4822) 33 18 601
 • za pośrednictwem poczty: PSP International sp. z o.o. ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa (z dopiskiem: „Dane osobowe”);
 • osobiście w siedzibie Administratora.

   III.        ŹRÓDŁO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogliśmy pozyskać w jeden z poniższych sposobów:

a)    Twoja odpowiedź na zamieszczone przez nas ogłoszenie o pracę

b)    wyszukanie Twojej kandydatury w publicznie dostępnych źródłach informacji

W ramach naszej działalności, na zlecenie naszych klientów, publikujemy na naszej stronie internetowej oferty pracy (https://www.psp-international.pl/oferty-pracy.html). W związku z takim ogłoszeniem masz możliwość aplikowania na dane stanowisko poprzez przesłanie do nas Twoich dokumentów aplikacyjnych, które zawierają Twoje dane osobowe. Swoje dane osobowe możesz przekazać nam również innym kanałem komunikacji – na przykład telefonicznie (podczas rozmowy), albo w formie listowej (za pośrednictwem poczty). Niezależnie od kanału komunikacji Twoje dane osobowego pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie.

W ramach naszej działalności posługujemy się również metodą „executive search”, która polega na dogłębnej analizie rynku oraz bezpośrednim kontakcie z osobami, które mogą odpowiadać profilowi kandydata poszukiwanego przez naszego klienta. Działania, które wykonujemy to w szczególności przeszukiwanie informacji zamieszczanych na stronach internetowych przedsiębiorstw z danych branż, wyciąganie na tej podstawie wniosków o strukturze organizacyjnej i zakresie obowiązków wskazanych pracowników, analizowanie wszelkich dostępnych publicznie informacji o wytypowanej osobie, która może być potencjalnym kandydatem, w szczególności zamieszczanych na kontach zawodowych – np. LinkedIn. W tych działaniach nie pozyskujemy Twoich danych osobowych bezpośrednio od Ciebie, ale z innych źródeł publicznie dostępnych. Powyższa informacja (pkt III lit. b) będzie miała do Ciebie zastosowanie, jeżeli nie korzystałeś wcześniej z pośrednictwa PSP, w tym w szczególności nie odpowiedziałeś na zamieszczoną przez nas ofertę pracy.

 

   IV.        CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od Twojej decyzji i zakresu udzielonej zgody, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach:

a)    na potrzeby konkretnej rekrutacji

b)    na potrzeby przyszłych rekrutacji

Jeżeli wziąłeś udział w konkretnej rekrutacji (tj. przesłałeś nam swoje dokumenty aplikacyjne lub przekazałeś informacje o sobie w innej formie – np. w rozmowie telefonicznej) w odpowiedzi na zamieszczoną przez nas ofertę pracy – Twoje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby tej konkretnej rekrutacji. Po zakończeniu tej rekrutacji, jeżeli nie zostałeś wybrany, Twoje dane zostaną usunięte.

Jeżeli w swoich dokumentach aplikacyjnych zamieściłeś zaproponowaną przez nas w ofercie pracy klauzulę zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych także na przyszłe prowadzone przez PSP rekrutacje albo wyraziłeś taką wolę w toku prowadzonej rekrutacji (np. w korespondencji mailowej lub w odpowiedzi na pytanie naszego doradcy, co zostało w odpowiedni sposób udokumentowane).
Mogłeś przesłać nam również swoją aplikację „spontanicznie”, tzn. bez związku z żadną prowadzoną przez nas rekrutacją. W takim przypadku będziemy uznawać takie działalnie za zgodę na Twój udział w przyszłych, prowadzonych przez PSP, rekrutacjach.

 

    V.        PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ww. celach jest Twoja zgoda oraz prawnie uzasadniony interes PSP:

a)    zgoda

b)    prawnie uzasadniony interes PSP

Przetwarzanie na podstawie zgody ma miejsce za każdym razem, gdy przetwarzamy dostarczone przez Ciebie dane.
W zależności od zakresu Twojej zgody, przetwarzanie może odbywać się na potrzeby konkretnej rekrutacji, albo na szereg rekrutacji prowadzonych przez PSP, którym odpowiada Twój profil kandydata.

Interes PSP polega na aktywnym poszukiwaniu kandydatów do pracy, polegającym na przeszukiwaniu i analizowania publicznie dostępnych informacji w celu wytypowania najodpowiedniejszych kandydatów dla naszych klientów. Tak jak opisaliśmy to w pkt III b powyżej, executive search, ma na celu wyselekcjonowanie z dostępnych na rynku pracy osób najodpowiedniejszych kandydatów odpowiadających wymogom naszego klienta.

W każdym przypadku, gdy Twój profil zostanie przez nas utrwalony, zostaniesz przez nas o tym poinformowany odpowiednim kanałem komunikacji (jeżeli będziemy dysponowali Twoim mailem wyślemy do Ciebie wiadomość zawierającą odesłanie do naszej polityki prywatności oraz przekażemy wszystkie informacje wymagane art. 14 RODO, jeżeli będziemy dysponowali Twoim numerem telefonu przekażemy Ci podstawowe informacje oraz podany adres strony internetowej gdzie znajdziesz pełne informacje).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Pamiętaj, że zgodę możesz wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać w dowolnej formie, np. wysyłając nam mail z taką informacją.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przysługuje Ci w dowolnym momencie prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
W takim przypadku nie będziemy mogli przetwarzać nadal Twoich danych, chyba, że wykażemy, że nasz interes jest nadrzędny wobec Twoich praw i wolności.

 

   VI.        KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH

W związku z przedmiotem działalności PSP, tj. doradztwem personalnym oraz prowadzeniem rekrutacji dla naszych klientów przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych:

-    dane identyfikacyjne i kontaktowe;

-    dane dotyczące Twojego doświadczenia zawodowego, przebiegu zatrudnienia oraz wykształcenia (dane pracownicze);

-    inne dane, które dostępne są publicznie, albo które nam podałeś w swoich dokumentach aplikacyjnych (np. interesujące Cię stanowiska, wysokość oczekiwanego wynagrodzenia, Twoje cele zawodowe, interesujące Cię branże itp.).

  VII.        ODBIORCY TWOCH DANYCH

Twoje dane osobowe będą udostępniane naszym klientom (potencjalnym pracodawcom) w ramach konkretnych projektów rekrutacyjnych, w których bierzesz lub będziesz brał udział. Przed każdym przekazaniem Twoich danych osobowych zostaniesz o tym stosownie poinformowany.

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć również uprawnieni pracownicy w ramach naszej grupy kapitałowej PSP – uprawnienie nadzorcze dla uprawnionego przedstawiciela głównej spółki w Niemczech -Porges, Siklóssy & Partner GmbH.
Twoje dane osobowe mogą być również przez nas przekazywane dostawcom usług, z których korzystamy – np. dostawcom usług IT, za pomocą których przetwarzamy Twoje dane osobowe zarządzamy naszą bazą kandydatów – Meffert Recruiter

 VIII.        OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania Twoich danych osobowych będzie zależał od kliku czynników:

-    jeżeli przekazałeś nam swoje dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na zamieszczoną przez nas ofertę pracy oraz nie wyraziłeś zgody na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez PSP (patrz pkt IV b) – Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu tej rekrutacji;

-    jeżeli przekazując nam swoje dokumenty aplikacyjne zawarłeś w nich zgodę na przyszłe rekrutacje prowadzone przez PSP – Twój profil kandydata zostanie zapisany w naszej bazie kandydatów i będzie przez nas przechowywany do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody. W tym okresie możemy się z Tobą kontaktować przedstawiając Ci nowe oferty oraz proszę o zaktualizowanie danych, jeżeli będzie taka potrzeba;

-    jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (patrz pkt V b) będziemy przechowywać Twoje dane osobowe uzyskane z publicznie dostępnych źródeł do momentu kontaktu z Tobą (w zależności od ustalonych danych kontaktowych – adres e-mail służbowy/prywatny, telefon służbowy/prywatny) i uzyskania Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Jeżeli natomiast po takim kontakcie wyrazisz zainteresowanie naszą ofertą poprosimy Cię o przesłanie Twoich dokumentów aplikacyjnych i w zależności od zakresu udzielonej zgody zastosowanie będzie miał jeden z powyższych punktów.

   IX.        TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:

dostępu do Twoich danych

 

w każdym czasie możesz się dowiedzieć jakie Twoje dane przetwarza PSP oraz otrzymać kopię tych danych

 

sprostowania Twoich danych

 

gdy zauważysz, że są one nieprawidłowe, albo gdy np. zmieniłaś nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce pracy, zmianie uległ Twój staż zatrudnienia

 

usunięcia Twoich danych

 

 • gdy Twoje dane, które podałeś, nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez PSP;
 • gdy cofnąłeś swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • gdy wniosłeś sprzeciw (patrz pkt V b);
 • gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy usunięcie Twoich danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 

ograniczenia przetwarzania Twoich danych

 

 • gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz zażądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym PSP sprawdzi ich prawidłowość;
 • gdy Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz, żeby zostały usunięte;
 • dane nie będą już potrzebne PSP, ale mogą być potrzebne Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami.

 

przenoszenia danych

 

gdy Twoje dane są przetwarzanie na podstawie Twojej zgody oraz przetwarzamy je w sposób zautomatyzowany będziesz mógł żądać od PSP przeniesienia Twojego profilu kandydata oraz przekazanych przez Ciebie dokumentów do innego, wskazanego przez Ciebie administratora.

 

sprzeciwu

 

gdy znajdujesz się w szczególnej sytuacji możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w pkt V b powyżej.

Pamiętaj jednak, że Twoje żądanie nie jest bezwzględne, tzn. możemy wykazać, że pomimo okoliczności, na które się powołujesz nasz prawnie uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

 

 

    X.        SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

   XI.        ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób na Ciebie wpływały.

 

Polityka cookies

Korzystanie z plików cookie

Nasza strona internetowa używa czasem tak zwanych "ciasteczek". Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zachowane na Państwa komputerze i przechowywane w przeglądarce. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą wyłącznie do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu przez Państwa wizyty na naszej stronie. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu, dopóki ich Państwo nie usuną. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę przy następnym odwiedzeniu naszej strony.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać powiadomienie o zapisie plików cookie i zezwolić na częściowe lub celowe akceptowanie plików cookie lub włączyć automatyczne usuwanie ciasteczek po zamknięciu przeglądarki. Chcielibyśmy jednakże zwrócić uwagę na fakt, że funkcjonalność tej strony może być ograniczona, gdy pliki cookie są wyłączone.

Google Analytics

W oparciu o nasze prawnie usankcjonowane interesy (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomiczną eksploatacją naszej oferty online w rozumieniu Art. 6 (1). RODO), wykorzystujemy Google Analytics, narzędzie do analizy stron internetowych, należące do Google LLC ("Google"). Google używa plików cookie. Informacje, generowane przez cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkowników są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google jest certyfikowany zgodnie z Umową o Ochronie Prywatności, która zapewnia gwarancję zachowania zgodności z europejskim prawem o ochronie danych.

Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu, aby ocenić wykorzystanie naszej oferty internetowej przez użytkowników, w celu sporządzenia raportów działań w ramach tej oferty online oraz w celu zapewnienia nam dodatkowych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i korzystania z Internetu. Przy tym mogą zostać utworzone, na podstawie przetwarzanych danych, fikcyjne profile użytkowników.

 

Używamy tylko Google Analytics z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w krajach z poza Unii, w których te przepisy również obowiązują. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google. Użytkownicy mogą zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając przeglądarkę. Użytkownicy mogą również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z oferty online oraz przetwarzaniem takich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

Więcej informacji o wykorzystaniu danych przez Google, o możliwościach ustawień i ich ograniczeniu, mogą Państwo uzyskać zapoznając się z Polityką prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz ustawieniami prezentacji reklam Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

Dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej zostaną usunięte lub utajnione po 14 miesiącach.