W Polsce i na świecie

Grupa PSP® realizuje projekty rekrutacyjne na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Francji, krajów Beneluksu, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Polski, Ukrainy, Węgier, Rumunii i Chin.


Do Grupy PSP® należą:

POLSKA

PSP International Sp. z o. o. 
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa

Telefon: +48 22 33 18 601 
Fax: +48 22 62 09 990 
e-mail: info@psp-international.pl
Homepage: www.psp-international.pl

Prezes Zarządu: Agnieszka Charzyńska

Partnerzy:

  • Jacek Bańkowski

NIEMCY

PSP Porges, Siklossy & Partner GmbH
Colmantstrasse 36
D-53115 Bonn

Telefon: +49 228 608 999-0
Telefax: +49 228 637 525 
E-Mail: info@psp.de
Web: www.psp.de

Geschäftsführer/Prezes Zarządu:
Herr Dipl.-Psych. I. Siklóssy

Porges, Siklóssy & Partner GmbH z siedzibą
w Bonn jest prowadzoną przez właścicieli firmą, która zajmuje czołową pozycję w branży doradztwa personalnego na niemieckim rynku. Specjalizuje się w rekrutacji kadry kierowniczej i specjalistów.

Grupa PSP® została założona w 1983 roku przez Istvána Siklóssy, Prezesa Zarządu, który jest doradcą personalnym od 1970 roku i należy do najbardziej doświadczonych niemieckich konsultantów.


WĘGRY

PSP Siklóssy & Partner Vezetõi Tanácsadó Kft. 
József nádor tér 8.1.2 
H-1051 Budapest

Telefon: +36 1 2 66 52 35 
Telefax: +36 1 2 66 40 72 
E-Mail: psp@psp-siklossy.hu 
Web: www.psp-siklossy.hu

Prezes Zarządu:  Ilona Gyorsok

Partnerzy:

  • Ernö Dús
  • Nándor Kardos
  • László Vitkovits

Od 1992 roku spółka na Węgrzech zajmuje czołową pozycję na rynku wśród firm doradztwa personalnego. Wszyscy doradcy i partnerzy posługują się płynnie językiem niemieckim. Spółka zrealizowała w ostatnich latach średnio od 100 do 150 projektów rekrutacyjnych rocznie.

Klientami są w 50% firmy z Niemiec, jak również węgierskie spółki-córki z przewagą niemieckiego kapitału oraz średniej wielkości węgierskie firmy.