Executive Search

Metoda "executive search" polega na dogłębnej analizie rynku,
a następnie nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z osobami na kluczowych stanowiskach zatrudnionych w firmach o podobnym lub zbliżonym profilu działalności do naszego Klienta.  

Pozyskanie odpowiednich kandydatów wymaga znajomości specyfiki poszczególnych branż.

Nasze doradztwo dysponuje własnym działem zajmującym się badaniem rynku i analizą struktur zatrudnienia. Wszyscy pracownicy tego działu posługują się językami obcymi, mają ukończone studia wyższe i są przez nas w pełni przeszkoleni do wykonywania powierzonych im zadań.

Pracownicy Działu Search'u współpracują ściśle
z partnerami przy opracowywaniu poszczególnych projektów rekrutacyjnych. Ciągłość działań podejmowanych w porozumieniu doradcy
z searcherem stanowi podstawę do nieprzerwanej i efektywnej realizacji projektu.