Wymagania formalne do dokumentów aplikacyjnych

Informujemy, że postępowanie według niżej wymienionych wskazówek pozwoli nam na sprawne opracowanie Państwa dokumentów aplikacyjnych.

 1. Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wyłącznie w formacie pdf. lub word.
 2. Prosimy o przesłanie dokumentów takich jak: 
  1. List motywacyjny
  2. Życiorys / CV
  3. Świadectwa / referencje
 3. Maksymalna wielkość plików z dokumentami aplikacyjnymi  nie powinna przekraczać 5 MB. Prosimy uwzglednić to ograniczenie w szczególności odnośnie skanów świadectw. Jeśli plik dotyczący świadectw przekracza 5 MB, to prosimy podzielić ten dokument na dwa osobne pliki (np. świadectwa pracy i świadectwa potwierdzające wykształcenie).
 4. Prosimy o nazwanie Pani/Pana plików następująco:
  1. Pan/Pani [Imię, Nazwisko] list motywacyjny numer referencyjny [numer referencyjny oferty pracy].pdf
  2. Pan/Pani [Imię, Nazwisko] życiorys.pdf
  3. Pan/Pani [Imię, Nazwisko] świadectwa.pdf
  Przesłanie świadectw nie jest obligatoryjne. Dokumenty te można dosłać w terminie późniejszym lub na naszą wyraźną prośbę.
 5. Przygotowanie dokumentów:
  1. List motywacyjny nie powinien przekroczyć formatu A4.  Prosimy w kilku zdaniach zaprezentować Pani/Pana zdolności oraz doświadczenie zawodowe, które wskazuje na zasadność składania aplikacji na ofertę pracy. Prosimy krótko uzasadnić chęć zmiany pracy,  podać okres wypowiedzenia oraz informację na temat obecnego wynagrodzenia względnie oczekiwań finansowych.
  2. Prosimy o zaprezentowanie tabelarycznego życiorysu w formie chronologicznej. Poszczególne miejsca pracy wraz z opisem firmy (działalność firmy, wielkość oraz strukturę), zajmowane przez Panią/Pana stanowisko wraz z opisem głównych zadań oraz zakresem odpowiedzialności. Uzupełniająco prosimy o podanie informacji na temat znajomości języków obcych oraz obsługi komputera. 
  3. Świadectwa pracy oraz świadectwa potwierdzające wykształcenie prosimy zaprezentować w tej samej chronologicznej kolejności jak w CV.