Jak aplikować?

Dziękujemy, że odwiedziliście Państwo naszą stronę.

Oczekujemy na Państwa dokumenty aplikacyjne przesłane w formie korespondencji e-mail lub pocztą tradycyjną.

Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z podaniem pięciocyfrowego numeru referencyjnego.

Przykład zapisu: aplikacja na nr ref 54321
na adres e-mail: 54321@psp-international.pl.

Aplikacje pocztą e-mail prosimy kierować na adres:

danego projektu rekrutacyjnego
lub
info@psp-international.pl

Aplikacje pocztą prosimy kierować na adres:

PSP International Sp. z o. o. 
ul. Sienna 82 
00 - 815 Warszawa


Poniżej przedstawiamy Państwu „typowy“ przebieg procesu rekrutacyjnego.

  1. Po otrzymaniu dokumentów aplikacyjnych prześlemy Państwu, najpóźniej następnego dnia, potwierdzenie wpłynięcia aplikacji. Gwarantujemy pełną dyskrecję.
  2. Dokładna analiza nadesłanych aplikacji wymaga czasu. Ponadto opracowanie procesu rekrutacyjnego może się przedłużyć z przyczyn niezależnych od nas. Z reguły należy liczyć się z okresem ok. trzech tygodni.  Jeżeli zakwalifikują się Państwo do puli najbardziej interesujących kandydatów, zaprosimy Państwa na spotkanie.
  3. W przypadku przedłużającego się procesu rekrutacyjnego nawiążemy z Państwem kontakt w celu poinformowania o aktualnym etapie jego realizacji.
  4.  Podczas rozmowy z doradcą poinformujemy Państwa, kto jest naszym Klientem, przedstawimy firmę, a także stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja.
  5. Nasz Klient podejmuje decyzję, kogo z przedstawionych przez nas kandydatów chciałby poznać osobiście.
  6. Rozmowy z Klientem zwykle organizowane są w jego siedzibie. Prosimy mieć na uwadze, że przygotowanie się do spotkania z Klientem leży w gestii kandydata.
  7. Kontynuacją rozmowy będzie udzielenie Państwu feedback'u z prośbą o podzielenie się z nami Państwa wrażeniami.
  8. Ewentualne kolejne Państwa spotkania z Klientem będą organizowane za naszym pośrednictwem.
  9. W imieniu Klienta możemy poprosić o referencje. Wtedy skontaktujemy się za Państwa zgodą ze wskazaną przez Państwa osobą, która może ich udzielić.
  10. Każdy z kandydatów biorący udział w procesie rekrutacyjnym jest informowany o zakończeniu projektu. Dokumenty aplikacyjne przesłane nam pocztą tradycyjną zostaną Państwu przez nas odesłane.